TR Miljöservice – Mer än bara ett företag.

TR Miljöservice AB startades i Malmö 1992 och har idag 30 anställda. Företaget, som haft samma ägare sedan starten, har växt organiskt och är idag etablerat med verksamhet i Skåne och Stockholms Län regionen.

TR Miljöservice AB levererar städtjänster och närliggande service av högsta kvalité. Detta uppnår vi genom att arbeta med förbättrad kvalité, kompetens och kommunikation.

Kvalitet styr allt vi gör. Det gäller såväl kvaliteten på städservice som vårt bemötande mot kunder, leverantörer och medarbetare. Kvalitet omfattar naturligtvis också all utrustning och de produkter vi använder i vårt dagliga arbete. Genom ett ständigt kvalitetstänkande skapas trygghet för alla, både kunder och medarbetare. Vi vill vara med och skapa långsiktiga relationer. Kunder som väljer TR Miljöservice AB känner att vi är en partner att utvecklas med.

Tag Gärna Kontakt Med Oss

Kompetens

Kompetens handlar om att kunna utföra saker på bästa sätt. Att arbeta med kompetensutveckling innebär därför att arbeta med personlig utveckling. Vi arbetar ständigt med detta, eftersom det är en förutsättning för att kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare. Genom att sätta fokus på utveckling av både kompetens och person får vi medarbetare som utvecklas i sina arbetsuppgifter vilket i sin tur gör att vi kan ge våra kunder en förbättrad service.

Kommunikation

I möten mellan människor eller företag är kvaliteten på kommunikationen ofta skillnaden mellan ett utmärkt och ett mindre bra samarbete. Genom en öppen, ärlig och tydlig kommunikation bygger vi långsiktiga relationer där vi etablerar och utvecklar ett ömsesidigt förtroende. Detta gäller möten med såväl kunder och leverantörer som medarbetare.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.